De teelt van aardbeien

Een goed teeltsysteem voor de beste aardbeien

Aardbeien groeien op nagenoeg alle grondsoorten. Het gewas stelt wel hoge eisen aan de structuur van de grond: een goede lucht- en waterhuishouding is erg belangrijk, de bodem moet goed doorwortelbaar zijn terwijl de grondwaterstand 80 tot 100 cm onder maaiveld dient te liggen. Daarnaast moet de grond tijdig bewerkt worden om goed te kunnen bezakken.

Op zandgronden kan men gebruik maken van een vorenpakker, waardoor de periode tussen ploegen en planten veel korter kan zijn. Soms is het gunstig de grond 80 tot 100 cm diep los te maken. Iedere grond is anders , we kunnen alleen een algemeen advies geven

De grond moet vrij zijn van aaltjes. Dus niet planten op aardbeien of aardappel grond.

aardbeienplanten, aardbeienplanten, aardbeienplanten, aardbeienplanten, aardbeienplanten, aardbeienplanten, aardbeienplanten, aardbeienplanten, aardbeienplanten,